Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Phước trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Phước hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Phước trong 2 tuần tới
12:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
12:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
13:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 20/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 20/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 20/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 21/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 21/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 21/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 21/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call