Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Nai hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 2 tuần tới
03:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 04/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 04/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 04/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 04/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 04/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 05/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 05/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 05/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 05/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 05/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 05/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 05/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 05/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 05/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 05/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 05/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call