Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Nai hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 2 tuần tới
18:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
37°C
Hải Phòng
34°C
Bắc Giang
37°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
37°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
37°C
Hòa Bình
37°C
Hưng Yên
37°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
37°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
36°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
36°C
Yên Bái
35°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call