Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Long An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Long An hiện tại, Dự báo thời tiết Long An trong 2 tuần tới
03:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 01/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 01/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 01/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call