Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sóc Trăng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sóc Trăng hiện tại, Dự báo thời tiết Sóc Trăng trong 2 tuần tới
00:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 26/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 26/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 26/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 27/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 27/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 27/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 27/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 27/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call