Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại, Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 2 tuần tới
14:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call