Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
02:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 19/05
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 19/05
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 19/05
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 19/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 19/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 20/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 20/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call