Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
18:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 04/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 04/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 28%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 28%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 28%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 27%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call