Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
21:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió:
00:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió:
01:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió:
02:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
03:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
04:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
05:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
06:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
07:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 17/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
20:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
21:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió:
00:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió:
01:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
02:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
03:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
04:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
05:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
06:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
07:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call