Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
09:00 29/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 29/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 30/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 30/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 30/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 30/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 30/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 30/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 31/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 31/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 31/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 31/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 31/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 31/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 31/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 31/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 31/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
13°C
Hải Phòng
13°C
Bắc Giang
13°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
13°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
13°C
Hà Nam
13°C
Hòa Bình
13°C
Hưng Yên
13°C
Lai Châu
10°C
Lạng Sơn
11°C
Quảng Ninh
13°C
Lào Cai
13°C
Nam Định
13°C
Ninh Bình
13°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
11°C
Thái Bình
13°C
Thanh Hóa
13°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
13°C
Yên Bái
13°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call