Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
19:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call