Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
01:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
04:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
06:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
07:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
08:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
09:00 18/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
10:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
11:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
20:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
21:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
22:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
02:00 19/05
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
03:00 19/05
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
04:00 19/05
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
05:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
06:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
07:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
08:00 19/05
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
09:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
21:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
22:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
23:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
00:00 20/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call