Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
12:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió:
05:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió:
07:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
07:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call