Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
01:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
02:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
03:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
04:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
05:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
06:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió:
07:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió:
08:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
04:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
05:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
06:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
07:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
08:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió:
09:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call