Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Phú Thọ trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Phú Thọ hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Thọ trong 2 tuần tới
02:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 04/02
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 04/02
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 04/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 04/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 04/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 04/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 05/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 05/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 05/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 05/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 05/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 05/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 05/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 05/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 05/02
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 05/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 05/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 05/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 05/02
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 06/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 06/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call