Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 2 tuần tới
21:00 23/09
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 23/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 23/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call