Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 2 tuần tới
00:00 29/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 29/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 29/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 29/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 29/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 29/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 29/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 29/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 29/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 29/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 29/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 29/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 29/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 29/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 29/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 29/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 30/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 30/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 30/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 30/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 30/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 30/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 30/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 30/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 30/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 30/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 30/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 30/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call