Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 2 tuần tới
21:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
09:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 22km/h
18:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 24km/h
19:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 24km/h
20:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
21:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
22:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
23:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
01:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
06:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
19:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
20:00 18/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call