Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
18:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 10/07
Mô tả: Sương mù
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
05:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
06:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 11/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
37°C
Hải Phòng
34°C
Bắc Giang
36°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
37°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
36°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
35°C
Thanh Hóa
36°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
36°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call