Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nam trong 2 tuần tới
21:00 01/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 01/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 01/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 02/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 02/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 02/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 02/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 02/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 02/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 03/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 03/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 03/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 03/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 03/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 03/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call