Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nam trong 2 tuần tới
16:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
20:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
21:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 45.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 45.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 45.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 45.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 45.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 10/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 45.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
37°C
Hải Phòng
34°C
Bắc Giang
37°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
37°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
37°C
Hòa Bình
37°C
Hưng Yên
37°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
36°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
37°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
35°C
Thanh Hóa
36°C
Tuyên Quang
36°C
Vĩnh Phúc
37°C
Yên Bái
35°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call