Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết An Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết An Giang hiện tại, Dự báo thời tiết An Giang trong 2 tuần tới
04:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
25°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call