Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 2 tuần tới
09:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 29/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 30/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 01/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 01/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 01/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call