Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 2 tuần tới
02:00 18/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 18/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 18/05
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 18/05
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 18/05
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 19/05
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 19/05
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
04:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió:
06:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
07:00 19/05
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 20/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 20/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call