Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 2 tuần tới
09:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 24/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 24/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call