Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 2 tuần tới
20:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 26/09
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 26/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 26/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 27/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call