Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
12:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 03/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 04/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 04/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 04/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call