Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
19:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
21:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
22:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 18/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 19/08
Mô tả: Sương mù
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call