Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
21:00 04/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 04/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 04/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 05/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Lớn
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 05/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 05/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 06/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 06/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 06/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 06/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 06/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 06/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 06/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 06/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 06/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 06/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 06/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call