Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
14:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 07/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 07/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 07/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió:
01:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió:
02:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió:
03:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió:
04:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
05:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
06:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
07:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió:
23:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió:
00:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió:
01:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió:
02:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió:
03:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió:
04:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
05:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
06:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
07:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
35°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
35°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call