Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
04:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
05:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
06:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
07:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió:
08:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió:
09:00 21/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 21/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 21/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 21/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 21/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 22/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
02:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
03:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
04:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
05:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
06:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
07:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió:
08:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió:
09:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 22/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 22/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 22/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 22/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 22/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 22/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 23/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 23/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
02:00 23/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:
03:00 23/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió:

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call