Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 2 tuần tới
17:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 01/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 01/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 01/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 02/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 02/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 02/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 02/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 02/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 02/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 03/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 03/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 03/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 03/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 03/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 03/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 03/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 03/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 03/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 03/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 03/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 03/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 03/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 03/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 03/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 03/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 03/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call