Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 2 tuần tới
08:00 12/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 12/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 13/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 13/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 13/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 14/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 14/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 14/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
23°C
Cần Thơ
24°C
Sóc Trăng
24°C
An Giang
23°C
Bạc Liêu
25°C
Bến Tre
24°C
Bình Dương
23°C
Cà Mau
24°C
Đồng Nai
23°C
Hậu Giang
23°C
Kiên Giang
23°C
Long An
23°C
Tây Ninh
22°C
Tiền Giang
23°C
Trà Vinh
24°C
Vĩnh Long
23°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call