Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 2 tuần tới
12:00 11/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 11/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 11/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 11/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 11/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 11/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 11/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 11/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
00:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
01:00 12/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
02:00 12/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
03:00 12/05
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
04:00 12/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
05:00 12/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
06:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
07:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
08:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 12/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 12/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 12/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 12/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 12/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 12/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 12/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 12/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
00:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
01:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
02:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
03:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
04:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
05:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
06:00 13/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
07:00 13/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
08:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 21km/h
09:00 13/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h
10:00 13/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h
11:00 13/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call