Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
11:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 17/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 18/11
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 18/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 18/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 18/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 18/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 18/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 18/11
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 18/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call