Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
12:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 18/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 18/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 19/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 19/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 19/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 19/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 19/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 19/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 19/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 19/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 19/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 20/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 20/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 20/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 20/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 20/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 20/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 20/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 20/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 20/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 20/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 20/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 20/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call