Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
13:00 22/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 22/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 22/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 22/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 22/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 22/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 22/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 22/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 22/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 22/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 22/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 23/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 23/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 23/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 23/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 23/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 23/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 23/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 23/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 23/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 23/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 23/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 23/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 23/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 23/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 23/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 23/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 23/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 23/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 23/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 23/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 23/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 23/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 23/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 23/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 24/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 24/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 24/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 24/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 24/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 24/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 24/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 24/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 24/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 24/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 24/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 24/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 24/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call