Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Long An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Long An hiện tại, Dự báo thời tiết Long An trong 2 tuần tới
02:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 25/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
25°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call