Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Long An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Long An hiện tại, Dự báo thời tiết Long An trong 2 tuần tới
13:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 11/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call