Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 2 tuần tới
20:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call