Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 2 tuần tới
18:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call