Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 2 tuần tới
08:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 100%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 29/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 29/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 29/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 30/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 30/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 30/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 30/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 01/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 01/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
28°C
Cần Thơ
26°C
Sóc Trăng
26°C
An Giang
27°C
Bạc Liêu
27°C
Bến Tre
26°C
Bình Dương
27°C
Cà Mau
27°C
Đồng Nai
27°C
Hậu Giang
26°C
Kiên Giang
27°C
Long An
27°C
Tây Ninh
27°C
Tiền Giang
27°C
Trà Vinh
27°C
Vĩnh Long
27°C
Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call