Dự báo thời tiết Hà Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nam trong 2 tuần tới
19:00 21/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 21/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call