Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Vĩnh Long trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Long hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Long trong 2 tuần tới
21:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 07/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 07/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call