Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Nguyên hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 2 tuần tới
17:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 03/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
35°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
35°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call