Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Nguyên hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 2 tuần tới
11:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 45.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 45.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 45.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call