Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Yên Bái trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Yên Bái hiện tại, Dự báo thời tiết Yên Bái trong 2 tuần tới
18:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 22/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 22/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 22/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 24/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
29°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
35°C
Phú Thọ
35°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
36°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call