Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 2 tuần tới
09:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 24/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 25/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
22:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 25/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 26/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 26/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 26/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 26/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call