Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 2 tuần tới
17:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
22:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 04/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 04/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 04/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
30°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
30°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call