Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Phúc hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 2 tuần tới
19:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 22/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 22/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 24/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 24/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
30°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call