Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nội trong 2 tuần tới
10:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 02/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 02/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 02/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 02/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call