Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 2 tuần tới
07:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 25/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 25/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 25/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 25/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 25/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 25/10
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 25/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 25/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 25/10
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 25/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 26/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 26/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 26/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 26/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 26/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 26/10
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 26/10
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
26°C
Cần Thơ
25°C
Sóc Trăng
25°C
An Giang
25°C
Bạc Liêu
25°C
Bến Tre
25°C
Bình Dương
26°C
Cà Mau
24°C
Đồng Nai
26°C
Hậu Giang
24°C
Kiên Giang
25°C
Long An
25°C
Tây Ninh
26°C
Tiền Giang
25°C
Trà Vinh
26°C
Vĩnh Long
25°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call