Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hải Dương trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Dương trong 2 tuần tới
16:00 02/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 02/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 02/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 02/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 02/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 02/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 02/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 02/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 03/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 03/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 03/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 03/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 03/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 03/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 03/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 03/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 03/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 03/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 03/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 04/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 04/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 04/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 04/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 04/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 04/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 04/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call