Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hải Dương trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Dương trong 2 tuần tới
18:00 25/09
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/09
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 26/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 26/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 26/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 26/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 26/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 26/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 27/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 27/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 27/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 27/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call