Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Phòng hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 2 tuần tới
22:00 17/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 17/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 18/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 18/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 18/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 19/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 19/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 19/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call