Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Phòng hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 2 tuần tới
04:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Lớn
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
09:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call