Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Phòng hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 2 tuần tới
21:00 25/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
22:00 25/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.6°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
23:00 25/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.2°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
00:00 26/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
01:00 26/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
02:00 26/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 10.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
03:00 26/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 10.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
04:00 26/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 26/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
06:00 26/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 26/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 12.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 26/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 12.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 27/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 27/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 27/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
13°C
Hải Phòng
14°C
Bắc Giang
12°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
13°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
14°C
Hà Nam
13°C
Hòa Bình
14°C
Hưng Yên
13°C
Lai Châu
12°C
Quảng Ninh
13°C
Lào Cai
15°C
Nam Định
13°C
Ninh Bình
13°C
Phú Thọ
14°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
13°C
Thanh Hóa
14°C
Tuyên Quang
14°C
Vĩnh Phúc
14°C
Yên Bái
15°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call