Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 2 tuần tới
09:00 30/03
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 12.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 30/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 30/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 30/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 30/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 30/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 31/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 31/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 31/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 31/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 31/03
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 31/03
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 31/03
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 31/03
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 31/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 31/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 31/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 31/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 31/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 31/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 31/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 01/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 01/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 01/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 01/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 01/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 01/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 01/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 01/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
28°C
Khánh Hòa
28°C
Nghệ An
26°C
Hà Tĩnh
27°C
Phú Yên
28°C
Quảng Bình
27°C
Đăk Lăk
28°C
Đăk Nông
27°C
Gia Lai
27°C
Kon Tum
27°C
Lâm Đồng
22°C
Ninh Thuận
29°C
Quảng Nam
29°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call