Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 2 tuần tới
17:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 02/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 03/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 03/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 03/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 03/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 04/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
37°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
36°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
35°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
36°C
Vĩnh Phúc
36°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call